LKWP

Kraków Pl. Szczepański 5 III p.  pok. 318, 316

tel. 12 423-13-07

 e-mail:  biuro@lkwp.pl

nr rach. bank:

PKO BP SA I O/Kraków

89 1020 2892 0000 5002 0015 9194

Zawartość

Witamy na stronie, działającego od ponad 50 lat w Krakowie, stowarzyszenia pod nazwą

Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy.

ZAPRASZAMY LEKARZY I STOMATOLOGÓW

DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Członkami Kasy mogą być lekarze medycyny i lekarze stomatolodzy czynni zawodowo.

Celem Lekarskiej Kasy Wzajemnej Pomocy jest udzielanie pomocy materialnej Członkom Kasy takiej jak:

  • udzielanie pożyczek bez oprocentowania  (do 30.000 zł)
  • udzielanie bezzwrotnych zapomóg losowych
  • wypłacanie odpraw pośmiertnych osobie wskazanej w deklaracji

Jesteśmy dla Ciebie, aby pomagać.